جمعه 8 آذر 1392

روشویی کورین

روشویی کورین
یکی از خواصی که صفحات کورین را متریال مطلوب جهت ساخت روشویی می گرداند ، واتر پروف بودن 


آن است .ترمیم پذیری صفحات کورین نیز امتیاز برتر این ماده نسبت به سایر مصالح مشابه 


جهت انتخاب انبوه سازان می باشد .

پنج‌شنبه 7 آذر 1392

اجرای کورین

این مطلب رمزدار است. در صورت نیاز رمز آنرا از نویسنده مطلب دریافت نمایید.
رمز عبور: